flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Механізми, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси

   Побудова демократичної, соціальної й правової держави вимагає створення дієвої системи правових механізмів залучення громадян до формування та реалізації державної політики у різноманітних сферах. Новітні підходи до суспільних взаємовідносин вимагають абсолютної прозорості в діяльності органів державної влади, зокрема, судової системи.

      Право громадськості на отримання повної, достовірної інформації з усіх галузей життя суспільства гарантоване Конституцією України/

     Статтею 40 Конституції України передбачено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

   З метою створення правового поля, яке б відповідало зазначеним вимогам Конституції України, діє Закон України «Про доступ до публічної інформації» та Закон України «Про звернення громадян».

   Основною метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є створення механізму реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. Він містить перелік гарантій дотримання прав на надання публічної інформації, поетапний порядок доступу до неї, надає визначення таким поняттям, як конфіденційна, таємна та службова інформація, регламентує порядок її отримання, визначає порядок і строки подачі та задоволення запиту на інформацію, а також процедуру оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

   На відміну від Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади та органи місцевого самоврядування пропозиції про поліпшення їхньої діяльності, викривати недоліки в роботі та оскаржувати дії посадових осіб.

    Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни можуть звертатись до органів державної влади з пропозиціями.

     Громадськість може представляти свої інтереси та впливати на реалізацію повноважень суду також шляхом:

У своїй діяльності як розпорядника інформації Деснянський районний суд м. Києва завжди враховує громадську думку, користуючись результатами дії тих механізмів та процедур, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень суду, оскільки вони дають важливу інформацію для прийняття поточних і стратегічних рішень задля вдосконалення функціонування суду як установи та покращення задоволеності громадян його роботою.