flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок оскарження рішень, дій (бездіяльності) суду і його посадових осіб

Як оскаржити неналежну поведінку працівника суду?

Будь-яка особа, яка вважає, що її права порушено, може оскаржити дії та бездіяльність суду або його працівників.

Якщо Ви під час візиту чи звернення до суду зіштовхнулися з неналежною поведінкою або з неналежним виконанням обов'язків (наприклад, може полягати у зневажливому ставленні до відвідувачів суду, перебуванні на робочому місці у стані сп’яніння, відсутності на робочому місці без поважних на те причин, тощо) працівника апарату суду, Ви можете звернутися зі скаргою:

Незалежно від того, кому адресується скарга (заява) щодо поведінки  працівника суду, вона має містити такі реквізити: 

- викладена у письмовій формі;

- чітка та обґрунтована;

- містити лише правдиві відомості, а не певні здогадки чи припущення;

- має містити наступні відомості

  1. найменування органу, посадової особи, якому (якій) адресується заява;
  2. прізвище, ім'я, по-батькові скаржника, адреса місця проживання, номер телефону, адреса електронної пошти (якщо є);
  3. назва документа (скарга на дії/бездіяльність судді/ працівника апарату суду);
  4. інформація про те, у чому саме полягають неналежні дії працівника суду з посиланням на докази, які підтверджують викладені обставини;
  5. вимоги, які висуваються у зв'язку з неналежною поведінкою працівника суду;
  6. перелік доданих матеріалів;
  7. підпис скаржника із зазначенням дати.

У випадку подання заяви від імені особи її представником, повноваження представника мають бути підтверджені відповідним документом, зокрема довіреністю (копію, якої потрібно додати до заяви).

Відповідно до ч. 1 ст. 155 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник аппарату. Згідно п. 3 ч. 1 ст. 24 зазначеного Закону, контроль за ефективністю діяльності апарату суду здійснює голова суду.

Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, інформує збори суддів про свою діяльність. Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що має наслідком звільнення його з посади (ч.3 ст. 155 Закону).
Керівник апарату суду розподіляє обов'язки між працівниками апарату суду і забезпечує дотримання трудової дисципліни.                   
Відповідно до ч. 5 ст. 155 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі, крім випадків переведення державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.
Зі скаргою (заявою) щодо неналежної поведінки працівника апарату суду Ви можете звернутися до керівника апарату, а якщо таким працівником є сам керівник апарату чи його заступник, – до голови відповідного суду.
Слід зазначити, що звернення (пропозиції або зауваження), заяви (клопотання та скарги) до Деснянського районного суду м. Києва можуть бути подані:
 
- через канцелярію суду;
- направлені поштою (на адресу: пр. В.Маяковського, 5-В, м. Київ, 02225);
- надіслані на електронну адресу суду inbox@ds.ki.court.gov.ua;
  
Не дивлячись на те, який спосіб оскарження дій працівника апарату суду було обрано, - звернення в обов'язковому порядку буде розглянуто з повідомленням скаржника (заявника) про результати проведеної перевірки та суті прийнятого рішення.
 
Шановні громадяни, для нас дуже важлива Ваша думка щодо діяльності суду загалом та належної роботи кожного працівника апарату окремо. Кожна Ваша пропозиція чи зауваження обов’язково будуть розглянуті та прийняті до уваги.
 

 Зразок скарги