flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Опис повноважень/обов’язків голови суду та заступників голови суду

 Відповідно до ст. 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (зі змінами від 15.12.2017 р.):

     1.Голова місцевого суду:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

  1. Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
  2. У разі відсутності голови місцевого суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

  Відповідно до ст. 25 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

     Заступник голови місцевого суду

Заступник голови місцевого суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

Крім того, заступники голови суду здійснюють адміністративні повноваження голови суду у разі його відсутності відповідно до наказу голови суду.

На заступників голови суду покладено обов’язки:
 по кримінальним провадженням                                                                          по цивільним провадженням
  • забезпечення організації направлення кримінальних проваджень до Київського апеляційного суду та до Судових палат у кримінальних, цивільних та адміністративних справ Верховного Суду України;
  • контроль та організація передачі кримінальних проваджень, подань, клопотань до архіву суду, забезпечення знищення кримінальних проваджень відповідно до Інструкції про порядок передання до архіву місцевого та  апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду;
  • забезпечення розгляду скарг, заяв, звернень за дорученням голови суду;
  • контроль ефективності діяльності працівників апарату суду, відповідальних за виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку.  

 

  • забезпечення організації направлення цивільних справ до Київського апеляційного суду, Шостого апеляційного адміністративного суду та до Судових палат у цивільних та адміністративних справ Верховного Суду України;
  • організація передачі цивільних справ до архіву суду, забезпечення належного зберігання справ в архіві суду, контроль знищення цивільних справ відповідно до Інструкції про порядок передання до архіву місцевого та  апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду;
  • забезпечення розгляду скарг, заяв, звернень за дорученням голови суду;
  • контроль ефективності діяльності працівників суду по реєстрації цивільних позовів, заяв, клопотань.