flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                              Наказ керівника апарату 

                                                                                                                                                              Деснянського районного суду міста Києва

                                                                                                                                                              від 4.01.2021 року №2-од

   ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації

у Деснянському районному суді міста Києва

 

  1. Ця інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року №4) визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації у Деснянському районному суді м. Києва.

         Особа зобов’язана відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, у разі якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. 

  1. Відповідальний за організацію доступу до публічної інформації Суду або виконавець запиту, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друк документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, не пізніше трьох робочих днів з дати отримання запиту надсилає відділу планово – фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності(далі – Відділ бухгалтерського обліку) Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві (далі – Управління) заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації (додаток 1). 
  1. Відділ бухгалтерського обліку Управління на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (п.10 даної Інструкції) та формує рахунок, який  упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації – протягом двох робочих днів, передає до Суду для надання його запитувачу інформації.

Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року №740 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 №4). 

  1. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку. 
  1. Відповідальний за організацію доступу до публічної інформації Суду або виконавець запиту контролює настання 20-денного терміну з моменту направлення запитувачу інформації рахунку та звертається до Управління з відповідним письмовим запитом (додаток 2).  Про надходження або відсутність надходження коштів від запитувача інформації на рахунок Управління Відділ бухгалтерського обліку інформує Суд відповідним повідомленням з зазначенням дати надходження коштів на рахунок Управління (додаток 3). 
  1. Відповідальний за організацію доступу до публічної інформації Суду або виконавець запиту упродовж одного робочого дня з часу отримання інформації про оплату забезпечує підготовку копій документів. 
  1. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації. 
  1. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.

Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку коштів на реєстраційний рахунок Управління про що Відділ бухгалтерського обліку Управління повідомляє Суд в порядку, зазначеному у п.5. 

  1. Відповідно до статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право самостійно робити виписки з документів, фотографувати, сканувати їх та записувати на будь-які носії інформації, що не є способом виготовлення копій документів і тому не може стягуватися плата. Також плата за копіювання та друк не стягується при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес. 
  2. Розміри фактичних витрат: 

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,4 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

         Примітка: Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.