flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Про безперешкодний доступ до суду маломобільній групі населення

Люди з інвалідністю, а також інша група малобільного населення є повноцінними членами нашого суспільства і потребують постійної уваги до своїх проблем.

Маломобільні групи населення (МГН) – особи, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, при одержанні послуг або необхідної інформації, чи при орієнтуванні в просторі.

До маломобільних  груп населення віднесені особи з інвалідністю, особи з тимчасовими порушеннями здоров’я, вагітні жінки, особи старшого (похилого віку), особи з дитячими колясками, тощо.

Людина з інвалідністю — особа із стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, травмою, або з уродженими дефектами.

Відповідно до положень статті з Конституції України — людина, її життя і здоров'я, недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.

Відповідно до статті 13 даної Конвенції держави-учасниці повинні забезпечувати людям з інвалідністю нарівні з іншими ефективний доступ до правосуддя, зокрема передбачаючи процесуальні та відповідні вікові корективи, які полегшують виконання ними своєї ефективної ролі прямих і опосередкованих учасників, у тому числі свідків, на всіх стадіях юридичного процесу, зокрема на стадії розслідування та інших стадіях попереднього провадження. Щоб сприяти забезпеченню людям інвалідністю ефективного доступу до правосуддя, держави-учасниці сприяють належному навчанню осіб, які працюють у сфері здійснення правосуддя, зокрема в поліції та пенітенціарній системі. 

Основним моментом також є те, що доступ до судочинства в Україні, має бути забезпечений для осіб з інвалідністю  у різних видах:

  1. як користувачів – відвідувачів суду;
  2. як надавачів послуг: адміністративних і канцелярських працівників, суддів;
  3. як учасників судових процесів: позивачів, відповідачів, свідків тощо.

Шановні відвідувачі, Деснянський районний суд м. Києва дбає про забезпечення швидкого доступу до правосуддя та створює зручні умови для Вашого перебування у приміщенні суду.

Відповідно до частини третьої статті 3 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судова система має забезпечувати доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією та законами України. Це, зокрема, стосується й безперешкодного доступу до приміщень судів людей з інвалідністю, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення.

З метою забезпечення рівного доступу людей з інвалідністю до правосуддя наказом керівника апарату, призначено відповідального працівника за доступ до правосуддя маломобільних груп населення та інших груп населення (зокрема надання безпосередньої допомоги під час відвідування інвалідами приміщення суду, за забезпечення доступу до залів судових засідань, до канцелярії, тощо):

Контактна інформація відповідального працівника:

Розпірка Юрій Васильович,

телефон:  067-855-11-66

адреса електронної пошти - inbox@ds.ki.court.gov.ua

З урахуванням потреб людей з інвалідністю, та МГН вхід до суду облаштовано кнопкою виклику персоналу (охорони), а також облаштовано зручним пандусом. Відповідальний працівник  забезпечує  оперативний, зручний доступ до залів судових засідань, до канцелярій суду для прийому та видачі документів (1 поверх), ознайомлення із матеріалами судових справ.

Також громадяни чи їх представники можуть скористатись функціоналом веб-порталу: «Судова влада України» для отримання копій судових документів в електронній формі. 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

 

Крім того, у суді на першому поверсі встановлено необхідне обладнання для проведення судових засідань між судовими установами в режимі відеоконференції.

Також, для маломобільних груп населення державою гарантовано право на безоплатну правову допомогу. Підстави та порядок надання визначені Законом України «Про безоплатну правову допомогу». На офіційному сайті Деснянського районного суду м. Києва громадяни можуть скористатися розділом «Громадянам» - «Безкоштовна правова допомога». Крім того, громадяни з обмеженими можливостями звільняються від сплати судового збору. В даному випадку на офіційному сайті суду можна скористатися розділом «Громадянам» - «Судовий збір» - «Пільги щодо сплати судового збору».

Деснянський районний суд м.Києва прагне створити сприятливі умови, які дадуть можливість особам з обмеженими фізичними можливостями ефективно реалізовувати свої права та свободи людини і громадянина. Актуальним залишається і питання законодавчого закріплення норм, які б стосувалися порядку ознайомлення з матеріалами справ незрячими громадянами, підготовки сурдоперекладачів та інших заходів спрямованих на забезпечення доступності правосуддя для інвалідів. 

Існують окремі державні будівельні норми «Суди», які вперше в Україні в архітектурному плані регулюють можливість приведення будівель суду до міжнародних стандартів. Це ДБН В.2.2-26:2010, який застосовується при проектуванні нового будівництва або реконструкції приміщень судів. Дані норми набули чинності з 01 жовтня 2010 р., і дають можливість зрозуміти, якими ж мають бути будинки і приміщення суду. Положення цих вимог стосується функціонально-планувальної організації приміщень залів судових засідань, робочих приміщень суддів та працівників апарату суду, допоміжного та обслуговуючого призначення, інженерного обладнання, а також на приміщення загального призначення для відвідувачів:

                                                                   

Шановні громадяни похилого віку, а також МГН! Запропоновані судом заходи засновані на повазі до Ваших прав і спрямовані на пошук можливостей, створення та підтримку відповідних умов, що, сподіваємось, дозволить забезпечити безперешкодний доступ до правосуддя, адже захист та підтримка прав полягає не лише у наданні певних особливих умов доступу до правосуддя, але і в прийнятті заходів для зміни поведінки та відношення до Вас!

Ми відреагуємо на всі Ваші зауваження та пропозиції!