flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Шановні представники засобів масової інформації!

Для зручності та ефективності вашої роботи в Деснянському районному суді м. Києва надаємо Вам наступну інформацію.

     Деснянський районний суд м. Києва сприятиме журналістам у виконанні ними професійних обов’язків та буде вживати заходів для підвищення якості нашої комунікації. В свою чергу просимо представників мас-медіа, які відвідують приміщення суду, дотримуватися певних правил поведінки в суді, процесуальних вимог, передбачених законодавством та загальноприйнятих морально-етичних норм.

    Стаття 129 Конституції України, стаття 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ст.ст.  2, 9 Закону України «Про доступ до судових рішень», ст.ст. 7, 8, 43, 49, 57 Цивільного процесуального кодексу України, ст.ст. 10, 11, 44, 47 Кодексу адміністративного судочинства України, ст.ст. 27, 329, 330 Кримінального процесуального кодексу України  передбачають гласність та відкритість судових процесів, а також обов’язки присутніх в залі судового засідання.

   У відповідності до ст. 11 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» судові рішення, судові засідання та інформація щодо справ, які розглядаються судом, є відкритими, крім випадків, установлених законом. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа має право на вільний доступ до судового рішення в порядку, встановленому законом.

   Інформація про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову, дату надходження позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення, стадії розгляду справи, місце, дату і час судового засідання, рух справи з одного суду до іншого є відкритою та підлягає невідкладному оприлюдненню на офіційному веб-сайті судової влади України, крім випадків, установлених законом.

  Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. У разі вчинення особою дій, що свідчать про неповагу до суду або учасників судового процесу, така особа за вмотивованим рішенням суду може бути видалена із зали судового засідання.

   Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Якщо всі учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, здійснюється транслювання перебігу судового засідання в мережі Інтернет в обов’язковому порядку.

  Одночасно, Деснянський районний суд м. Києва просить віднестись з розумінням до наступного. Кількість осіб, які можуть брати участь в слуханні справи в якості вільних слухачів або представників ЗМІ  все ж таки є обмеженою, однак не через небажання суду висвітлювати ту чи іншу інформацію, а лише через те, що зали судового засідання в Деснянському районному суді м. Києва не можуть вмістити багату кількість осіб.

  Враховуючи зазначене, для уникнення непорозумінь та більш ефективної співпраці, а також максимальної відкритості судового засідання, просимо завчасно попереджати відповідальну особу суду про бажання участі в певному судовому засіданні.

  Крім Закону України «Про судоустрій та статус суддів», гласність та відкритість судового розгляду передбачена також нормами Цивільного процесуального законодавства, Кримінального процесуального законодавства, Кодексом адміністративного судочинства України.

   Зокрема, розгляд справ у всіх судах проводиться усно і відкрито.

   Ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про час і місце розгляду своєї справи.

  Закритий судовий розгляд допускається у разі, якщо відкритий розгляд може привести до розголошення державної або іншої таємниці, яка охороняється законом, а також за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, з метою забезпечення таємниці усиновлення, запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи інші особисті сторони життя осіб, які беруть участь у справі, або відомостей, що принижують їх честь і гідність.

  Особисті папери, листи, записи телефонних розмов, телеграми та інші види кореспонденції можуть бути оголошені у судовому засіданні тільки за згодою осіб, визначених Цивільним кодексом України. Це правило застосовується при дослідженні звуко- і відеозаписів такого самого характеру.

  При розгляді справ у закритому судовому засіданні мають право бути присутні особи, які беруть участь у справі, а у разі необхідності - свідки, експерти, спеціалісти і перекладачі.

   Розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом.

  Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно необхідною або доступ до інформації обмежено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні.

  Кримінальне провадження в судах усіх інстанцій також здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках:

1) якщо обвинуваченим є неповнолітній;

2) розгляду справи про злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи;

3) необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи;

4) якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом;

5) необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

 Особисті записи, листи, зміст особистих телефонних розмов, телеграфних та інших повідомлень можуть бути оголошені у відкритому судовому засіданні, якщо слідчий суддя, суд не прийме рішення про їх дослідження у закритому судовому засіданні на підставі пункту 3 частини другої цієї статті.

 У відповідності до вимог зазначених вище норм законодавства України особи, присутні у залі судового засідання зобов’язані:

 1. Встати, коли входить і виходить суд;
 2. Рішення, вирок, постанову суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи;
 3. Особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі дають пояснення, показання, висновки, консультації тощо стоячи.

Відступ від вимог, встановлених частиною першою цієї статті, допускається з дозволу головуючого.

 1. Беззаперечно виконувати розпорядження головуючого;
 2. Додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил;
 3. Передавати документи та інші матеріали головуючому через судового розпорядника чи секретаря судового засідання;
 4. Звертатись до суду словами "Ваша честь".

       Крім зазначеного, Деснянський районний суд м. Києва просить представників ЗМІ та вільних слухачів дотримуватись морально-етичних вимог при перебуванні в залі суду, а саме:

 1. Не вживати їжу та алкогольні напої;
 2. Не палити;
 3. Не користуватись мобільними телефонами;
 4. Дотримуватись певного стилю одягу, який відповідає місцю Вашого перебування, а саме державний орган;
 5. Не Створювати шум;
 6. Не проводити до зали суду тварин;
 7. Не висловлюватись брутальною лайкою;
 8. Обговорювати з колегою хід судового засідання під час судового засідання – дотримуйтесь тиші;
 9. Ставити запитання суддям після їхньої фрази - «Чи є у сторін запитання до тексту ухвали?»- це не прес-конференція, до того ж, відповідно до кодексу суддівської етики, судді не мають права коментувати судові рішення, а на ваші запитання зможуть дати відповідь сторони у справі після завершення розгляду справи;
 10. Виходити із зали судового засідання до завершення розгляду справи або до оголошення перерви у справі;
 11. Інше, що суперечить поведінці гідного громадянина та людини.

 

     За неповагу до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом. Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого у судовому засіданні із розгляду цивільної справи оголошується перерва.

Кримінальним процесуальним кодексом України, а саме ст. 330 також передбачені заходи до порушників порядку судового засідання, а саме:

- якщо обвинувачений порушує порядок у залі судового засідання або не підкоряється розпорядженням головуючого у судовому засіданні, останній попереджає обвинуваченого про те, що в разі повторення ним зазначених дій його буде видалено з зали судового засідання. При повторному порушенні обвинуваченим порядку судового засідання він може бути видалений за ухвалою суду з зали засідання тимчасово або на весь час судового розгляду. Якщо такий обвинувачений не представлений захисником, суд зобов’язаний залучити захисника для здійснення захисту за призначенням і відкласти судовий розгляд на строк, необхідний для його підготовки до захисту;

- у разі невиконання розпорядження головуючого прокурором чи захисником головуючий робить їм попередження про відповідальність за неповагу до суду. При повторному порушенні порядку у залі судового засідання їх може бути притягнуто до відповідальності, встановленої законом;

- у разі невиконання розпорядження головуючого іншими особами, присутніми у судовому засіданні, головуючий робить їм попередження про відповідальність за неповагу до суду. При повторному порушенні порядку у залі судового засідання їх за ухвалою суду може бути видалено із зали судового засідання та притягнуто до відповідальності, встановленої законом.

     За неповагу до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом. Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого в судовому засіданні оголошується перерва.

    Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремогодозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом.

   Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду.

   Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав.

   Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

 

   Просимо звертатись з письмовою заявою до Деснянського районного суду м. Києва з повідомленням про те, що Ви бажаєте бути присутнім в залі суду при розгляді конкретної справи або телефонувати відповідальній особі суду та попереджати про Ваш візит. Зазначене дозволить створити більш зручні умови для виконання журналістами їх професійних обов’язків, зокрема, вирішити питання про слухання справи у більшому приміщенні, облаштувати місця для журналістів, операторів та фотокореспондентів, подбати про технічну допомогу представникам ЗМІ тощо

   Зразки заяв Ви можете знайти в рубриці «Зразки документів», або перейти за цим посиланням .

 

   Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення.

  Закон України «Про доступ до судових рішень» передбачає, що особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, може звернутися до апарату відповідного суду з письмовою заявою про: 1) надання можливості ознайомитися із судовим рішенням у приміщенні суду; 2) надання можливості виготовити копії судового рішення за допомогою власних технічних засобів;  3) виготовлення копії судового рішення апаратом суду.

  У заяві особа повинна обґрунтувати, чому вона не змогла ознайомитися із судовим рішенням у Реєстрі, а також чому вона вважає, що судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків. 

   В ознайомленні із судовим рішенням та у виготовленні його копії належить відмовити, якщо:

 1. до суду звернулася особа, яка не має процесуальної дієздатності, або особа від імені заінтересованої особи за відсутності відповідних повноважень;
 2. матеріали справи передані до іншого суду чи на зберігання до державної архівної установи, а електронна копія судового рішення відсутня;
 3. судове  рішення безпосередньо не стосується прав, свобод, інтересів чи обов’язків цієї особи.

 

ВАЖЛИВО ЗНАТИ! У текстах судових рішень,  що  відкриті  для загального доступу через оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади або офіційне опублікування,  не можуть бути розголошені відомості, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу.  Такі  відомості замінюються літерними або цифровими позначеннями.  До відомостей, які не підлягають розголошенню, належать:

1) імена (ім’я, по батькові, прізвище) фізичних осіб;

2) місце проживання або перебування фізичних осіб  із зазначенням адреси, номери телефонів чи інших засобів зв’язку, адреси електронної пошти, ідентифікаційні номери (коди);

3) реєстраційні номери транспортних засобів, реєстраційні відомості реєстрів нерухомого майна;

4) номери банківських рахунків, номери платіжних карток;

5) інша інформація, що дає можливість ідентифікувати фізичну особу

До таких відомостей, не належать:

1) прізвища та ініціали суддів, які ухвалили судове рішення;

2) імена (ім’я, по батькові, прізвище) учасників судового процесу  та посадових чи службових осіб, які, виконуючи свої повноваження, беруть участь у цивільній, господарській, адміністративній чи кримінальній справах, справах про адміністративні правопорушення (проступки);

3) імена (ім’я, по батькові, прізвище) фізичних осіб - сторін у справі, що розглядалася міжнародною судовою чи іншою міжнародною установою,  на  рішення якої міститься посилання в тексті судового рішення.

  У текстах судових рішень, відкритих для загального доступу відповідно до цього Закону, не можуть бути розголошені відомості, для  забезпечення  нерозголошення  яких  було прийнято рішення про розгляд справи в закритому судовому засіданні.

 

Рішення Деснянського районного суду м. Києва розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Шановні колеги! Пам’ятайте, що присутні у залі судового засідання журналісти не є учасниками процесу.

 Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні (якщо вони не є стороною у справі) – просто спостерігачі, яким законодавством не надано можливості задавати питання суддям або сторонам у справі в ході судового засідання.

  Представники ЗМІ, присутні у приміщенні суду поза межами судового засідання, зобов’язані дотримуватися правил журналістської етики та норм поведінки у місцях загального користування, у тому числі утримуватися від наполегливих спроб інтерв’ювання суддів та працівників апарату суду без їхньої згоди.

 Звертаємо увагу, що суддя має право не надавати жодних коментарів щодо ухвалених судових рішень та ходу розгляду судових справ.

 Намагання отримати інформацію у суддів без їхньої згоди може розцінюватися як прояв неповаги до суду та судді як представника судової влади.

 В разі виникнення питаннь по справі та наявності бажання отримати інформацію по певній справі, Ви маєте змогу звернутись до суддів-спікерів Деснянського районного суду м. Києва або до особи, на яку покладено обов’язки прес-секретаря Деснянського районного суду м. Києва. 

 Зневажливе ставлення до суддів не допускається.

  З повагою, сподіваннями на розуміння та на плідну і конструктивну співпрацю – прес-служба Деснянського районного суду м. Києва